Call us Today02-047-0404

 Accommodation

สถานที่ภายใน Phonics1st ออกแบบมาให้โปร่งสบายเพื่อสอดรับกับการเรียนการสอนที่จะทำให้เด็กๆ รู้สึกผ่อนคลายและ
พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา อีกทั้งยังแบ่งโซนเป็นสัดส่วนเหมาะสำหรับผู้ปกครองที่มานั่งรอเด็กๆ ในห้องเรียนระหว่างทำกิจกรรม
เราใส่ใจในความปลอดภัยและความสะอาดเป็นอย่างมากเพื่อให้เด็กๆ ทุกคน ได้อยู่ในอนาจักร Phonics1st อย่างมีความสุข

DSC04450-Big DSC04459-Big DSC04455-Big DSC04451-Big DSC04425-Big DSC04429-Big DSC04437-Big DSC04441-Big

Share This